טופס מעבר מאתרוג לרימון

טופס מעבר מאתרוג לרימון

כלקוח אתרוג אבקש לנתק אותי מחטיבת אתרוג ולחבר אותי למסלולי רימון.
הובהר לי שמסלולי רימון אינם מותאמים לציבור החרדי ויתכן שאגיע לתוכן שאינו רצוי לי.